Video: 全能的福音 - 調寄<天涯歌女>

只供作團契敬拜詩歌音樂用途

创建账号

上传视频

Close Ad

全能的福音 - 調寄<天涯歌女>

点击按钮

如果您喜欢此视频!谢谢!

点击量:321

无法播放?

请填写有效的信息,

Email 电话
QQ/MSN

Uploaded by Siu Ming on Jan 5 2013

只供作團契敬拜詩歌音樂用途

标签:
詩歌     敬拜     Christian     音樂     worship     基督徒團契     music     fellowship     singing    
Embed
Email